پست‌ها

نمایش پست‌ها از مه, ۲۰۱۰

از افسوس‌ها

حاشیه‌ای که به متن اصلی راه یافت: آقای "جو"

در سیالیتِ رقص‌گونه‌ی مسیر‌های هرروزه

که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند …