پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2012

به سوی «هولی موتورز» – گامِ نخست

این فیلم نیست!

هر روز روزِ آخر – یک گفتگو

ساریس و تجدیدنظرهایش

سینمای 2012 – یک: انتخاب‌ها

پارادوکسِ فاوست

در سرخوشی‌های نود ساله بودن (2)

در سرخوشی‌های نود ساله بودن: مکاس

کمدی خطاها

آرگو: هالیوود و مساله‌ی بازنماییِ واقعیت

خاطره‌ی رویاهایی که بود … : ریکی

هر روز روزِ آخر – بخشِ اول

ساریس و میزانسن

روشن‌تر از روزِ روشن

شیون درباره‌ی تاتی

حاشیه‌های «سایت ‌اند ساوند 2012»

قاب: رهایی یا محدودیت

فیلمخانه - دو

در اهمیتِ آغازها

برای همین خانه

سینمای تن/سینمای ذهن