پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2013

آواز هند

بارت و بازن

اَزِیزل جیکوبز

تکثیرهای هرروزه‌ی وجود

در سرخوشی‌های نودساله بودن (5)

در سرخوشی‌های نودساله بودن (4)

درباره‌ی «آواز هند»

همه‌ی خاطره‌های اوریدیس

لوسین کستینگ-تیلور

نامه از سیبری

به سوی «هولی موتورز» – گامِ ششم

تصویرها، رسانه و لیموزین‌ها

فیلمخانه - چهار

تعطیلات بهاری‌ها

ژان رنوار

بن ریورز