پست‌ها

نمایش پست‌ها از مه, ۲۰۱۶

سیمای آرام صنعتگر پرخروش

مرگ آقای لازارسکو

کلوزاپ، نمای نزدیک: سینمای هو شیائو شین

پارادوکس دیپان

آن روز، آن مرد، آن زن، آن حرف

فیلم خودت را بساز

خانه‌ پدری در دانشگاه نیویورک