پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2010

تئوری فیلم و نظریه‌ی انتقادی

سالِ سینمایی 2010 به روایتِ گرینگوی پیر

جعفر پناهی

چیزی در درون، چیزی از دوردست (دو)

لحظه‌ی درنگ برای شنیدنِ صدای راز

چیزی در درون، چیزی از دوردست (یک)

تکمله‌ای بر «زوالِ سینما»؟

شهری که با دست و سَر و دل ساختند!

باراندازهای نیویورک

نُه

وبلاگ‌نویسی فارسی، حق مولف و سایر داستان‌ها

نویسنده‌ی در سایه

زنگ تفریح نخوانیمش

اما رویایی در کار نبود

پرتره‌نگار آیه‌های زمینی