پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژوئن, ۲۰۱۵

تیزکردن شاخک احساس

درایلیبین: هم‌گامی عمل و نظر

مدرسه‌ی برلین (ده فیلم‌)

مارسی: تلاطم احساس‌های در گذر

حضور در میان دو قاب خالی