پست‌ها

نمایش پست‌ها از اکتبر, ۲۰۱۱

حالِ بچه‌ها خوب است

چیز‌هایی از این دست: داستانی ناممکن

یادداشتِ چهار: اُشیما و کمدی‌های دهه‌ی شصتِ او (1)