پست‌ها

نمایش پست‌ها از فوریه, ۲۰۱۲

Some short journeys into Bresson’s late films

استتیکِ پوست و دالان‌های روایت