پست‌ها

نمایش پست‌ها از نوامبر, ۲۰۱۲

کمدی خطاها

آرگو: هالیوود و مساله‌ی بازنماییِ واقعیت

خاطره‌ی رویاهایی که بود … : ریکی

هر روز روزِ آخر – بخشِ اول

ساریس و میزانسن

روشن‌تر از روزِ روشن