مقالات


آینه‌ها: ژست نگاه در سینمای کیارستمی - چاپ‌شده در شماره‌ی دوم Fireflies (تجدیدچاپ به صورت آنلاین در Fandor)

به آن پایان دست نزنید: در مورد سکانس پایانی طعم گیلاس

برسون همچنان به عنوان یک مسئله: بحثی در تفسیرهای متفاوت سینمای برسون

پرتره‌نگار آیه‌های زمینی: در مورد کتاب پول (برسون) نوشته‌ی کنت جونز

«تن»هایانی در شُدنسینمای برادران داردن

حرفه، منتقد: در بزرگداشت کارنامه‌ی نقادی ایرج کریمی

در دفاع از نقد منفی

رقص روی آتشفشان: نگاهی به کتاب قاعده‌ی بازی نوشته‌ی ویکتور پرکینز

روزی کامل: گزارشی از مراسم بزرگداشت کریستین تامپسون

سینه‌فیلی ایران: میان رئال و سوررئال - نوشته‌شده به همراه آزاده جعفری برای Reverse Shot و ترجمه‌ی فرانسه‌ی آن در شماره‌ی اول La Septième Obsession 

شنیدن وزش باد در میان درختان: سینه‌فیلی و آکادمیسم

طعم خوش هفتادساله‌بودن: در بزرگداشت کارنامه‌ی نقادی جاناتان رزنبام

طنین همیشه‌ی مرگجستجوهای روایی رنه پیرامون «زمان»

فیلم خودت را بساز: بحثی کوتاه در مورد سینمای معاصر ایران 

قاب: رهایی یا محدودیت؟

کریس مارکر: نوشته‌ی آندره بازن

لوسین کستینگ-تیلور: نوشته‌ی اسکات مک‌دانلد

مارن اده:  نوشته‌ی کنت جونز

موتاسیون‌های سینمایی: معرفی کتاب

ناروایت‌ها

ناروایت‌ها (۲) (+ یک پاسخ + پاسخی بر پاسخ)

نقادی در برابر آکادمیسممقاله‌ای از تگ گالاگر

هو شیائو شین کیست؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار