پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژوئن, ۲۰۱۸

نظاره‌ی جهان از دوربین دیگر: «زاویه‌ی دید» در سینمای کیارستمی

آینه‌ها: ژست نگاه در سینمای کیارستمی