توضیح نویسنده


پرسه‌های وحید مرتضوی درباره‌ و به بهانه‌ی سینما. 
این نوشته‌ها و ترجمه‌ها متعلق به همین وبسایت هستند. ممنون می‌شوم در صورت نقل پاره‌ای از آن‌ها منبع اصلی را ذکر کنید. بازنشرِ کامل آن‌ها وابسته به مکاتبه با نویسنده‌ی وبسایت است.


v.mortazavi@gmail.com

پست‌های پرطرفدار