پست‌ها

نمایش پست‌ها از دسامبر, ۲۰۱۰

تئوری فیلم و نظریه‌ی انتقادی

سالِ سینمایی 2010 به روایتِ گرینگوی پیر

جعفر پناهی

چیزی در درون، چیزی از دوردست (دو)

لحظه‌ی درنگ برای شنیدنِ صدای راز