پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژوئیه, ۲۰۱۶

آدمکش در فیلمخانه

«مامولیان تاچ»، نه کمتر از لوبیچ

ویکتور پرکینز (۱۹۳۶ - ۲۰۱۶)

بازی قرمز و قهوه‌ای

آینه‌های کیارستمی

عباس کیارستمی

استاد عروسک‌گردان