پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژوئیه, ۲۰۱۴

در بحبوحه‌ی آن

سینمای بیرون

اسطوره ممنوع

سینمای ۲۰۱۳

باکره‌ای که مجردانش برهنه می‌کنند

دهه‌ی نود

ایدا: بحرانِ تجسد

تنها عشاق زنده مانده‌اند