حضور در میان دو قاب خالی

  

 

شهر اندوه (هو شیائو شین، ۱۹۸۹) – *****

نظرات

پست‌های پرطرفدار