داگلاس سیرک: ده فیلم

۱. فرشتگان تباه‌شده (۱۹۵۸)

 

۲. نوشته بر باد (۱۹۵۷)

  ۳. زمانی برای عشق‌ورزیدن و زمانی برای مردن (۱۹۵۸)

  ۴. تقلید زندگی (۱۹۵۹)

  ۵. هرآنچه خدا بخواهد (۱۹۵۵)

 

۶. همیشه فردایی هست (۱۹۵۶)

 

۷. یک رسوایی در پاریس (۱۹۴۶)

 

۸. وسوسه‌ی باشکوه (۱۹۵۴)

 

۹. توفان تابستانی (۱۹۴۴)

 

۱۰. آکورد پایانی (۱۹۳۶)

نظرات

پست‌های پرطرفدار