خانه‌ پدری در دانشگاه نیویورک

 

برنامه‌ی بازخوانی سینمای ایران در دانشگاه نیویورک با نمایش خانه پدری (کیانوش عیاری) به همراه فیلم کوتاه سوزن (آناهیتا قزوینی‌زاده) به پایان خواهد رسید. این جلسه روز جمعه‌ی همین هفته (پنجم می)، ساعت پنج و نیم عصر برگزار می‌شود.

در این نشست تلاش خواهم کرد طرحی کلی از مسیری ارائه کنم که در آن سینمای عیاری از درون رئالیسم غالب سینمای ایران برخاست، به تدریج بالیدن گرفت و در نهایت به «شاعرانه»ترین تجلی آن رئالیسم در بودن یا نبودن و «فیسلوفانه»ترین قرائت آن در خانه پدری رسید. اگر روز جمعه در آن حوالی هستید، به جمع ما ملحق شوید.

نظرات

پست‌های پرطرفدار