احتیاط

شاید هنوز بتوانی بر صدایت مسلط باشی
فردا، پس فردا، یک روز
ساعتی که دیگران در زیر پرچم ها هوار می کشند
به سهم خود هوار بکش
فقط مراقب باش که لبه ی کلاهت را پایین بیاوری
پایین ، خیلی پایین
تا نفهمند کجا را نگاه می کنی
گر چه بدانی آنها که هوار می کشند
هیچ نمی بینند
***
از سروده های یانیس ریتسوس. برگرفته از کتاب دهلیز و پلکان برگردان محمد علی سپانلو

نظرات

پست‌های پرطرفدار