باکره‌ای که مجردانش برهنه می‌کنند

Source for the stills: Kansas Sire

 

چند نما از یکی از بهترین فیلمِ‌های هونگ سانگ-سو:

 باکره‌ای که مجردانش برهنه می‌کنند (۲۰۰۰)

 

و عکسی از فیلمساز در پایین.

در موردِ هونگ این دو مطلب را هم ببینید:  (+ و +)

 

Photo by: Vincent Malausa

نظرات

پست‌های پرطرفدار