به سوی «هولی موتورز» – گامِ دوم

«در آپارتمانِ من دری بود که پیشتر متوجهش نشده بودم».

 

پیش‌درآمد

فیلمساز از کدام در می‌تواند پا به درونِ فیلمش بگذارد؟

و تمشاگر، از کدام در؟

***

بعدها بود که فهمیدم، درست پس از تدوینِ فیلم، که آن تکه کاغذ [روی دیوار] از دانته می‌آید، از ابتدای دوزخ:

«در میانه‌ی مسیرِ زندگی
ناگاه خود را در جنگلی تاریک یافتم
جایی که در آن هر راهِ راستی گم شده بود».

 

  • بخشی کوتاه از نوشته‌ی لئوس کاراکس در موردِ هولی موتورز، چاپ‌شده در کایه دو سینما، شماره‌ی 680، ترجمه‌ی کسرا ناظری

نظرات

پست‌های پرطرفدار