گناهِ نخستین

 

این نکته که با روش‌های نقادی یکسان تمامِ فیلم‌ها را وادار کنیم معناهای یکسان بدهند، انکارِ تاریخِ آکنده از تنوعِ سینماست.

 

دیوید بوردول، کتابِ معناسازی

ترجمه‌ی فارسیِ این کتاب تازگی‌ها منتشر شده است: توسطِ شاپور عظیمی/انتشاراتِ فرهنگستانِ هنر

نظرات

ارسال یک نظر

پست‌های پرطرفدار