مأموریتِ نه غیرِ ممکن

 

و سرانجام رسیدن به اینکه تنها روشِ ممکن [در نقدِ فیلم] یک تجربه‌گراییِ [empiricism] روشمند است: با اعتماد به خودِ فیلم‌ها …

نیکول برنه، موتاسیون‌های سینمایی (+)

نظرات

پست‌های پرطرفدار