«فیلمخانه»ی سوم و چیزهایی …

 

جهانِ نخستین فیلمِ فردین صاحب‌الزمانی کوچک است و ساده اما درست و به دقت‌چیده‌شده؛ همچون طرحِ میزانسن‌هایش که بسیار چیزها (نگاه‌ها، اشیا، حرکت‌ها و زاویه‌ی دوربین) در آن کارکردی و هدفمند جلوه می‌کنند. و مهمتر از همه، چیزهایی هست که نمی‌دانی حلقه‌ای گمشده را در سینمای ایرانِ این سال‌ها به یادمان می‌آورد […]

 

«از تصویر به حضور»: نگاهی به چیزهایی هست که نمی‌دانی در فیلمخانه‌ی سوم.

نظرات

پست‌های پرطرفدار