انعکاس‌ها

چهار انعکاس؛ چهار پیشنهاد متفاوت برای بازنمایی انعکاس:

ابل گانس (۱۹۲۳)، ژرمن دولاک (۱۹۲۳)، ژان اِپشتاین (۱۹۲۴) و ژان گرمیون (۱۹۳۱)

نظرات

پست‌های پرطرفدار