هونگ سانگ-سو: ده فیلم

۱. باکره‌ای که مجردانش برهنه می‌کنند (۲۰۰۰)

 

۲. همین حالا، نه همون موقع (۲۰۱۵)

 

۳. نیروی جادویی استان کانگ‌وون (۱۹۹۸)

 

۴. سونهی ما (۲۰۱۳)

 

۵. روزی که او می‌آید (۲۰۱۱)

 

۶. هوآن دختر هیچ‌کس (۲۰۱۳)

 

۷. فیلمِ اوکی (۲۰۱۰)

 

۸. هاهاها (۲۰۱۰)

 

۹. در سرزمین دیگر (۲۰۱۲)

 

۱۰. شب و روز (۲۰۰۸)

نظرات

پست‌های پرطرفدار